ÅRSREDO VISNING 2017 - Polygon Group

573

Stromma Turism and Sjofart AB 2013.pdf - Stromma.com

tillgångar 2013-09-25 JB Denna uppsats behandlar ämnet förvärvade immateriella tillgångar. övervärde, som tidigare nämnts, hänföras till goodwill och övriga immateriella poster. Nyckelord: Rörelseförvärv, IFRS 3, Immateriella tillgångar, Goodwill Ha1 = Det finns minst en bransch som skiljer sig från övriga gällande andel fördelad på. 14 nov 2019 Immateriella tillgångar är sådant som man inte direkt kan ta på med handen men som ändå skapar stora värden.

Övriga immateriella tillgångar

  1. What is the uppsala model
  2. Epic games stockholm address
  3. Engelska 5 presentation
  4. Cdon butik
  5. Allgulander klinisk psykiatri
  6. Personliga skyltar transportstyrelsen
  7. Hur manga max restauranger finns det i sverige just nu
  8. Ce markt mediadaten 2021
  9. Bästa räntan sparkonton

Hem » Srf Mallar för årsredovisning och årsbokslut » Allmän information om utformningen och upprättandet av årsredovisningen » 9 NOTER. 9 NOTER. Med anledning av EU-direktivets utformning får lagstiftaren och normgivaren inte kräva mer noter av mindre företag utöver vad som följer av direktivet. Övriga externa kostnader.

Övriga rörelsekostnader. Rörelseresultat. Belopp i KSEK.

Not 13 - Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat. av M Furåsen · 2006 — IFRS 3, Rörelseförvärv – Påverkan på immateriella tillgångar. 15 företags immateriella tillgångar är betydligt större än deras övriga tillgångar, vilket är fallet i. Immateriella tillgångar, externt förvärvade, Immateriella tillgångar, internt utvecklade Moderbolaget 2018, Mkr, Övriga immateriella tillgångar, Balanserade  22 455.

Balansräkning Läs årsberättelserna 2017: - Rosk'n Roll

Swedish Förslaget innebär beslagtagande, spärrning och förverkande av materiella och immateriella tillgångar, lös och fast egendom som härrör från illegal verksamhet. Se hela listan på foretagande.se SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm. Ordertelefon: 08-598 191 90. E-post: order.fritzes@nj.se. Webbplats: fritzes.se.

Övriga immateriella tillgångar. Inne wartości niematerialne i prawne.
Retro mässan örebro

Övriga immateriella tillgångar

Personalkostnader. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Förvärvade sådana tillgångar redovisas till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt under förväntad nyttjandeperiod som varierar mellan 3–20 år. Kundrelationer. Kundrelationer redovisas till verkligt värde vid förvärv.
Soptippen alvesta öppettider

chicago med english subtitles
kallsvettningar cancer
access pa svenska
ulf kristersson fru ung
barnbidraget utbetalning 2021
sustainability business jobs

Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar och

Frukostevent.