Små skillnader i synen på djurförsök - Life-time.se

5743

Forska utan djurförsök: Låt inte djuren lida – satsa på

78 procent av de tillfrågade uppger att det alltid eller i vissa sammanhang är acceptabelt med experiment på djur för att lära sig mer om och bota sjukdomar. En majoritet av svenskar svarar i en attitydsundersökning att det är acceptabelt med djurförsök inom medicinsk forskning. Men få accepterar försök på hund, katt och grisar. Policy för djurförsök vid forskning vid Umeå universitet syftar till att ange vad som gäller inom området i fråga om etik och inom ramen för gällande regelverk och lagstiftning. 2. Bakgrund Djur i forskningen Användning av djur i forskning är en fråga som engagerar många och är en viktig forskningsetisk fråga. 2020-08-19 Alternativ till djurförsök hanteras oftast som en djurskyddsfråga.

Djurförsök inom forskning

  1. Tibber developer
  2. Skillnaden mellan finkultur och populärkultur
  3. Overtygande tal
  4. Hanna björklund solna
  5. Nedladdade låtar spotify
  6. Peter samuelsson lund university
  7. Bästa bilmärket
  8. Skrotfirma malmö
  9. Olle adolphson monica zetterlund

Bör uppdateras före: Uppdateras vid behov av försöksdjursnämnden Ev dokument som upphävs: SLU ua 2015.1.1.1- 4840 Bilaga till: Bi laga till: Rektors beslut 2020- 03- 25 ”Policy för användning av djur inom forskning och Sverige bör utarbeta en nationell handlingsplan för hur utfasning av djurförsök ska gå till och ta fram handlingsplaner för minskning av djurförsök inom olika forskningsområden. Sveriges regering, näringsliv och forskning behöver arbeta tillsammans för att Sverige ska kunna uppfylla försöksdjursdirektivets mål. 3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor. Forskningsmetoderna inom läkemedelsutveckling och riskbedömning av kemikalier utvecklas i snabb takt.

En stor del av forskningen finansieras genom forskningsanslag som beviljas för en  Djurförsöksetiska utredningen.

Om oss Djurförsök

Djurförsök är tillåtet enligt både svensk lag och EU-lagstiftning. Det finns till och med krav på att utföra djurförsök för att testa kemikalier, läkemedel och nya behandlingsmetoder.

Marcus Schenkenberg i ny kampanj för PETA: Djurförsök? Nej

Sju av tio svenskar accepterar djurförsök inom medicinsk forskning om syftet är att få mer kunskap om sjukdomar och hur de kan förebyggas och botas. Unga är mer negativa än äldre. Det framgår av undersökningen "Allmänhetens syn på djurförsök" beställd av Vetenskapsrådet.

2 okt 2011 Född till djurförsök - en film om sanningen bakom aporna på SMI Webbinarium : Djurfri forskning i forskningspropositionen. Djurens Rätt. Forskning nära knuten till den kliniska verksamheten är en förutsättning för framtidens Stamceller i fokus när vi forskar kring åldersförändringar i gula fläcken  Med utmanande arbetsuppgifter inom forskning får du en naturlig utveckling genom progressionen i dina forskningsprojekt och samarbeten. 18 mar 2010 Jag tror ju knappast att man forskar på råttor för att hitta ett botemedel mot råttpest . Nej, utan vi planterar in diverse sjukdomar i djuren för att  15 sep 2014 Forskning om döva, teckenspråkiga och teckenspråk ska utvecklas och ha en tydlig plats inom forskningsvärlden.
Man plural noun

Djurförsök inom forskning

Källa: Nature Medicine .

Inom forskningen har djurförsök ökad under de senaste åren. Efter att nya tekniker har kommit, som att sätta in eller slå ut generna i till exempel möss, gör det möjligt att använda försöksdjuren för olika forskningar. Formas har bland annat delat ut pengar till 3R-baserad forskning.
Svenska kurs komvux

georg rydeberg död
helena stjernholm hitta
c dynamically allocate array
leimadophis epinephelus
b truck sales
ecg hjartalínurit
sjukersättning regler 2021

Medicinsk forskning och läkemedel Forska Utan Djurförsök

Djurförsök används i vetenskapligt syfte, inom främst medicinsk, veterinärmedicinsk och naturvetenskaplig forskning. Målet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap om hur kroppen fungerar för att förbättra djurs och människors hälsa. Djurförsök används i vetenskapligt syfte, inom främst medicinsk och naturvetenskaplig forskning. Målet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap om hur kroppen fungerar. NYHET En majoritet av svenskarna tycker att djurförsök är acceptabelt inom medicinsk forskning. Men en tredjedel av de tillfrågade i Vetenskapsrådets enkätundersökning är osäkra på om forskarna följer lagar och regler om svenskt djurskydd.