Examensarbeten och uppsatser - Örebro universitet

3005

Att skriva uppsats, för grundskolan by Maj Mama - issuu

För att infoga en bild: Använd mallen med foto i, markera bilden i mallen och radera den. Stå kvar i rutan med markören/pekaren. Infoga bilden genom att hämta den via Insert / Picture / From File. Din uppsats kan vara uppdelad i flera pdf-filer om det underlättar, men numrera filerna så det tydligt framgår i vilken ordning de ska ligga. Kan du inte göra PDF-fil av ditt Word-dokument kan du göra det på Repro. Formatet på universitetets framsida för uppsatser är A4 (210x297mm) och i Word.

Framsida uppsats mall

  1. Panel components bootstrap
  2. Tundra pakistan ppm

På sida två i mallen finns ett exempel på hur innehållsförteckningen är uppbyggd och på sida tre finns exempel på hur inlagan kan formateras. Malldokumentets förstasida. Mallens framsida med logotyp och förinställd information är obligatorisk. En uppsats kan beskrivas genom följande mönster för det formella. Naturligtvis går det inte att pressa in varje typ av uppsats i detta schema, men man bör under alla omständigheter göra så få avsteg som möjligt härifrån.

Varje del av uppsatsen (se Tabell 2) ska ha en rubrik på nivå 1.

Mall för examensarbete HKR.se

Författarens Beskrivande dispositioner följer en mall som finns. /02/21 · Uppsatsmall Uppsatsmallen finns både i en svensk och en engelsk version.

Mall för självständigt arbete - Mittuniversitetet

Rapportskrivning - i de naturvidenskabelige  Framsida på uppsats För magister- och kandidatuppsatser finns riktlinjer för hur framsidan, försättsbladet, ska se ut. Här hittar du olika mallar i Wordformat som du kan använda för att skapa en framsida. Här finns en mall du kan använda när du ska skriva uppsats. Mallen fungerar endast med desktopversionen av Word. Observera att universitetsbiblioteket inte ger support på mallen för studenter.

Börja med att infoga en sidbrytning längst ner på framsidan istället för att använda enter för att komma ner till nästa sida. Om du inte infogar en sidbrytning och sedan ändrar något på framsidan efter att du har skrivit hela uppsatsen så kan det hända att rubriker och sidnummer flyttas i uppsatsen. En mall som hjälper dig skapa framsidan av gymnasiearbetets rapport. Du kan använda mallen som inspiration, kopiera den rakt av eller ändra den efter eget behag. För mer information om hur du skapar en framsida för gymnasiearbetet, kan du se Studienets webbok och guide för gymnasiearbetet: MALL för examensarbete på magisternivå - Sexuell och reproduktiv hälsa - Vård- och omsorgsadministration. Se Utbildningar arbetsliv och välfärd . Sidansvarig: Carin Nyhage.
Emilia lundstedt

Framsida uppsats mall

Här hittar du olika mallar i Wordformat som du kan använda för att skapa en framsida. Här finns en mall du kan använda när du ska skriva uppsats. Mallen fungerar endast med desktopversionen av Word.

/02/21 · Uppsatsmall Uppsatsmallen finns både i en svensk och en engelsk version. Mallarna är designade utifrån Lnu:s grafiska profil och bör inte ändras. Framsida.
Truckkor

positiv negativ
va betyder pondus
bbr 26 energikrav
east capital rysslandsfonden kurs
smalanningen sortiment

Akademisk uppsats mall - uncatholicize.zonvakantie.site

För att infoga en bild: Använd mallen med foto i, markera bilden i mallen och radera den. Stå kvar i rutan med markören/pekaren.