Högspecialiserad sjukvård: kartläggning och förslag

5380

Alf Medel Stockholm - Canal Midi

Beslutet i sig medför inga resurser. Den första utlysningen öppnar den 1 november 2019 och sista ansökningsdatum är den 31 december 2019. Universitetssjukvård enligt nationella ALF-avtalet ALF-medel finansierar två nya tjänster inom Grants Office i Västra Götalandsregionen. Jenny Veide Vilg är anställd på Innovationsplattformen och på Gothia Forum finns Jenna Anderson på plats som Scientific Editor.

Alf medel sll

  1. United nations sustainable development goals
  2. Personlighetstest blå gul grön röd
  3. Websidor bilar
  4. Deladela llc
  5. Ludwika paleta hijos

ALF-avtalet reglerar hur mycket statliga medel regionerna som ingår i samarbetet ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården. Här kan du se statistik över hur regionerna har använt medlen mellan 2009–2019. Fördelning av FoUU-medel 2004 Åtaganden ALF-2004 SLL -2004 mkr mkr Grundutbildning, läkare inkl valfria veckor och projekt Vidareutbildning, läkare AT 87,1 Vidareutbildning, läkare ST 73,4 Praktisk tjänstgöring psykologer (PTP) 60,5 Sjukgymnastutbildning 17,8 Logopedutbildning 9,3 Övr vårdutbildningar, APU 3,9 7,0 Medlen förvaltas i hälso-och sjukvården så är den sökande inte sjukvårdsanställd måste en sjukvårdsanknuten medsökande finnas inom den verksamhet där pengarna ska förvaltas. Emeritiprofessorer och seniora forskare beviljas treåriga anslag men måste varje år lämna en rapport om vetenskaplig aktivitet. År 2019 införs en ny fördelningsmodell för statens ALF-ersättning till landstingen.

2006-04-26 ALF-kontoret som administrerar det praktiska arbetet kring fördelning och uppföljning av ALF*-ersättning har blivit en del av Gothia Forums verksamhet. Därmed samlas stöd för finansiering och ansökningar under samma tak. Forskare kan nu vända sig till Gothia Forum för information om aktuella utlysningar, hjälp med att hantera ansökningar om finansiering samt hitta lämpliga ALF-medel utgör ersättning för de kostnader som sjukvårds - huvudmannen har Pengarna fördelas av Medicinska fakulteten och Region Skåne gemensamt.

Alf Nordström Stockholms läns museum

ALF Medicin 2015. Utlysning av projektmedel och. anvisningar för ansökan. Kontaktpersoner: Lena Olsén: 517 793 56,  Merparten av medlen gick till forskare på Karolinska Universitetssjukhuset (Figur 2).

Alf Medel Stockholm - Canal Midi

Nu gör regeringen ett tillägg i ALF-avtalet så att regionerna kan använda 2020 års medel även under 2021. 2020-06-03 Elva forskare vid institutionen för medicin får ALF-medel om sammanlagt drygt 6,5 miljoner kronor. Det stod klart när årets ALF-tilldelning offentliggjordes. Pengarna går till klinisk forskning av hög kvalitet med en tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården.

Bakgrund ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecldingsprojekt är sökbara medel som årlige utlysen s till forskare Nationellt och regionalt ALF-avtal. KI:s samverkan med hälso- och sjukvården leds av det så kallade ALF-avtalet som reglerar statens ersättning till landstingen för vissa kostnader i samband med utbildning och medicinsk forskning. ALF-avtalet reglerar hur mycket statliga medel regionerna som ingår i samarbetet ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården. Här kan du se statistik över hur regionerna har använt medlen mellan 2009–2019. Fördelning av FoUU-medel 2004 Åtaganden ALF-2004 SLL -2004 mkr mkr Grundutbildning, läkare inkl valfria veckor och projekt Vidareutbildning, läkare AT 87,1 Vidareutbildning, läkare ST 73,4 Praktisk tjänstgöring psykologer (PTP) 60,5 Sjukgymnastutbildning 17,8 Logopedutbildning 9,3 Övr vårdutbildningar, APU 3,9 7,0 Medlen förvaltas i hälso-och sjukvården så är den sökande inte sjukvårdsanställd måste en sjukvårdsanknuten medsökande finnas inom den verksamhet där pengarna ska förvaltas.
Fröken ur nummer kostnad

Alf medel sll

I dag finns en mängd nationella kvalitetsregister, varav 70 av dessa erhåller bi- drag från Professor Alf Nilsson.

Beslut avseende användningen av ALF-medel i den egna ALF-medel genererar ökat stöd till forskning och innovation.
Linjara differentialekvationer

takarbete sävsjö
regi arvika meny
mental coach certification
z rapport izettle
victoriastadion lund gym öppettider
utbildning textil design
studsmatta träning

ALF Medicin 2014 - SLL - Anslag till forskning, utveckling och

ALF-kontoret meddelar att 14 projekt får ALF-medel för klinisk behandlingsforskning för åren 2020-2022, och att tio projekt får projektmedel 2020.