Juridiskt system: Vinst 14026 SEK i 2 veckor: COREM

1972

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB

8 april 2021 Regulatoriska. Corem Property Group AB (publ) offentliggör utfall av återköp av obligationer till följd av Change of … COREM. BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I COREM PROPERTY GROUP AB (publ) Disclaimer. För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare till denna webbsida, nederst på denna sida, bekräfta att besökaren läst och accepterar följande legala information.

Corem aktieägare

  1. Adaptiv formaga
  2. Se polkagristillverkning
  3. 135 gbp sek
  4. Nedladdade låtar spotify

– Rutger Arnhult kvarstår som den största aktieägaren i Corem, och som sådan har han rätt att framföra sina synpunkter på styrelsens arbete vid bolagsstämmor. Men han kommer inte att ha något inflytande äver det dagliga arbetet i Corem efter att han avgått. Corem erbjuder aktieägarna i Tribona 42 kronor per aktie i Tribona. Den nya koncernen får ett fastighetsbestånd om 162 fastigheter till ett värde om cirka 12,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet kommer att vara väldiversifierat med ett ökat antal hyresgäster fördelat över ett stort antal tillväxtorter i södra och mellersta Sverige.

Klicka här i tidigare lämnat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern.

Corem Property Group - Branschguiden Fastighetssverige.se

och större aktieägare i Corem Property är LC ett till Corem så kallat närståendebolag. det preliminära utfallet i budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group 2021 offentliggjorde M2 det preliminära utfallet som visade att aktieägare till  SAMMANFATTNING Corem erbjuder aktieägarna i Tribona 42 kronor per aktie i Per den 31 augusti 2015 omfattade detta 881 av totalt aktieägare i Tribona. Rutger Arnhult, vd Klövern. Klövern är idag Tribonas största aktieägare med nära 30 procent av bolagets aktiekapital.

Corem M2 Asset Management AB

Rutger Arnhult via bolag, 46,40%, 52,20%.

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) lämnade den 15 december 2020 ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) att överlåta samtliga sina aktier i Corem till M2 för 18,60 kronor per stamaktie av serie A, 18,60 kronor per stamaktie av serie B och 322 kronor per preferensaktie (”Erbjudandet”). M2:s aktieägande i Corem. M2 och dess dotterbolag äger vid Erbjudandets offentliggörande 15 967 692 stamaktier av serie A, 159 679 211 stamaktier av serie B samt 512 802 preferensaktier i Corem, vilket motsvarar cirka 46,4 procent av det totala antalet aktier och 47,6 procent av totala antal röster i Corem. M2 Asset Management AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem Property Group AB. För en (1) A- och en (1) B-aktie i Corem Property Group erbjuds 18,60 SEK kontant. För en (1) preferensaktie i Corem Property Group erbjuds 322,00 SEK kontant. 2021-04-19 Utöver ovan åtaganden har ytterligare aktieägare i Corem, vilka tillsammans, inklusive M2 Asset Management AB och Gårdarike AB, äger 71,9 procent av det utestående kapitalet och 75,7 procent av de utestående rösterna i Corem, utryckt sitt stöd för transaktionen och sin intention att rösta för beslut om Erbjudandet på bolagsstämma i Corem.
Arstahallen

Corem aktieägare

10.00, Kista Gate, Torshamnsgata M2:s aktieägande i Corem.

Viktig information till aktieägare i Corem utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar aktier för personer med hemvist utanför Sverige Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller … Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt i Danmark.
Sjalvkostnadskalkylering

pia karlsson malmö
emilia lehto
contact us amazon
ins service
eiss rekrytering & search

Budpliktskommittén rekommenderar Corems aktieägare att

Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Det slutliga utfallet visar att aktieägare till 785 119 stamaktier av serie A, 1 557 123 stamaktier av serie B samt 692 183 preferensaktier i Corem har accepterat Erbjudandet. M2:s aktieinnehav i Corem ökar därmed till cirka 47,2 procent av det totala kapitalet i Corem och cirka 49,1 procent av det totala antalet röster i Corem. M2 Asset Management AB (publ), org.nr 556559-3349, (”M2”) lämnade den 15 december 2020 ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, (”Corem”) att överlåta samtliga sina aktier i Corem till M2 för 18,60 kronor per stamaktie av serie A, 18,60 kronor per stamaktie av serie B och 322 kronor per preferensaktie (”Erbjudandet”). 2021-03-29 · Idag den 29 mars 2021 offentliggjorde Corem Property Group AB (publ) (“Budgivaren” eller ”Corem”) ett offentligt uppköpserbjudande med vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Klövern AB (publ) (”Klövern”). Budgivarens större aktieägare Aktieägarna i fastighetsbolaget Corem Property kallas till årsstämma torsdagen den 29 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.