Den Palliativa Vårdfilosofins Fyra Hörnstenar - Canal Midi

8718

Palliativ vård Dalarna 2015 - Region Dalarna

Palliativ vård – att förlänga livet eller lindra symtom. Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte kan bli av med. Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till att förlänga livet. Syftet är att du ska ha det så bra som möjligt på alla sätt trots sjukdomen. Vård i livets slut Palliativ vård är vård som ges när personens sjukdom inte går att bota.

Palliativ vård bygger på fyra hörnstenar

  1. Skatteverket hitta personer
  2. Nybro if
  3. Samhällsplanering su
  4. Akupressur eskilstuna
  5. Feriearbete engelska
  6. Embryologist salary

Nyckelord: Palliativ vård. Palliativ vård – att förlänga livet eller lindra symtom. Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte kan bli av med. Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till att förlänga livet. Syftet är att du ska ha det så bra som möjligt på alla sätt trots sjukdomen. Vård i livets slut Palliativ vård är vård som ges när personens sjukdom inte går att bota. God vård i livets slut är en rättighet.

Teamarbete 3.

Regionala samrådsgruppen i palliativ vård

2.3. De fyra hörnstenarna Den palliativa vårdens fyra hörnstenar: Lindring av svåra symtom som smärta, illamående och oro.

Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård

De fyra hörnstenarna Den palliativa vårdens fyra hörnstenar: Lindring av svåra symtom som smärta, illamående och oro. Betydelsen av teamarbete mellan olika professioner, allt efter den sjukes behov. Kontinuitet i vården och bra kommunikation mellan den sjuke, närstående och vårdpersonal, oavsett huvudman.

De fyra hörnstenarna är symtomlindring, kommunikation och relation, samarbete samt stöd till anhöriga. Med Palliativ vård är en vårdfilosofi och inte i första hand en vårdform. Palliativ vård kan ges parallellt med livsförlängande vård, men kan också ges som enda vårdform i livets slutskede. Vissa förutsättningar behövs för att ge god palliativ vård till alla patienter. All palliativ vård vilar på fyra hörnstenar: Palliativ vård vilar på fyra hörnstenar som är symtomlindring, teamarbete, kommunikation/relation samt stöd till närstående. SYMTOMLINDRING: Palliativ vård syftar till att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys, behandling och uppföljning av psykiska, fysiska, sociala och existentiella problem.
Nollvisionen statistik

Palliativ vård bygger på fyra hörnstenar

Hörnstenarna bygger på WHO definition av palliativ vård.

Det är viktigt att alla bidrar akutsjukvården.
Ecster bank logga in

softronic aktieägare
kollektivavtal konsensualavtal
franchise search
fonus helsingborg minnessida
kan jag omtaxera min tomt från permanentboende till till fritidshus

Palliativ vård i särskilt boende, PVIS – Vad hände - FOU nu

Att använda sig av färdiga mallar så som de fyra hörnstenarna och de 6 S:en framkom också som något positivt och sågs som ett verktyg i arbetet. Nyckelord: Palliativ vård.