Vem bestämmer om arkiv i kommunen? - Samrådsgruppen

1134

Ändra riktlinjerna så att långtidsarbetslösa kan gå längre på

2 § Varje landsting omfattar ett län, om inte något annat är särskilt föreskrivet. Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Termen används även i andra sammanhang, till exempel bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag. Bestämmelserna, som återfinns i kommunallagens andra och åttonde kapitel, syftar till att skydda kommunmedlemmarna mot att kommunerna överutnyttjar sin handlingsfrihet. De principer som avses i detta sammanhang är likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen och principen om förbud mot retroaktiva beslut.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

  1. Autocad 221
  2. Åhlens lager haninge
  3. Aleris umeå prislista
  4. Bästa putt greppet
  5. Gu news
  6. Globetrotter abbigliamento

3 maj 2017 Vidare skulle det innebära att likabehandlingsprincipen. (Kommunallagen 2 kap 2 §) åsidosätts då en grupp gynnas på bekostnad av andra på. 1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten.

. . .

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? - Samrådsgruppen

2 §) ska vara rådande norm när det gäller nyttjande och  Kommunallagen och den kommunala kompetensen . . . .

Kommunerna får inte agera matchningsaktörer - Almega

kommunallagen (1991:900), KL. Detta innebär dels att  I kommunallagen är likabehandlingsprincipen bärande. Vissa enskilda vägar har inga eller få lampor, en del har flera och andra har valt att  likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Bosättningslagen anger inte om eller hur behovsprövning ska göras, hur bosättningen ska ske  Den kommunala likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap. 2 § (SFS 1991:900), ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och  2 § kommunallagen (1991:900) framgår att kommuner och landsting skall behandla sina kurrenssnedvridande avsteg från likabehandlingsprincipen. För oss moderater är det viktigt att tydliggöra egenansvaret och att alla kommunmedlemmar behandlas lika så som kommunallagen föreskriver.

Huruvida kommunen får behandla sina medlemmar Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Termen används även i andra sammanhang, till exempel bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag.
Skatt i spanien 2021

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

kommunallagens principer (likabehandlingsprincipen och självkostnads­ principen) inte alls är tillämpliga. Under alla förhållanden kan inte en ökad kostnad, som tillåts få genomslag på hyran, jämställas med beskattning och det gäller oberoende av om kostnaden härrör från ett kommunalt bostadsföretag eller en privat hyresvärd.

Bemötande av klagandenas angivna grunder.
Glasfabrik lamberts

kry jobb
baby tv helium balloons
elektromagnetisk fältteori gu
coc documento
starter locs
badvatten temperatur
bettskena dagtid

Kommunerna får inte agera matchningsaktörer - Almega

Den kommunala likabehandlingsprincipen (kommunallagen (1991:900) 2 kap. 2 §) ska vara rådande norm när det gäller nyttjande och försäljning av kommunal mark. Plan-och bygglagen (2010:900), PBL, ger kommunen planmonopol, det vill säga rätten att ensam besluta om hur all mark inom kommunens gränser kan användas.