FASA UT SISTA OLJAN

2840

Decentraliserad produktion av pyrolysolja för transport till

Det betyder att till en villa med bra isolering och normal takhöjd på 100 m 2 skulle det behövas 7 kW. Energiinnehåll olja H olja [kWh/m3] Totalkostnad eldningsolja per år K olja [kr] Kostnad 1m3 eldningsolja K olja/m3 [kr] Kostnad per kilowattimme el K el [kr] Kravet på luftomsättning per m2 K luftomsättning [l/s] Årlig miljöpåverkan av nuvarande värmesystem K miljöpåverkan [kr] Skillnaden mellan ute- och innetemperatur K ref [Celsius] Rapsolja jämfört med vanlig eldningsolja har ett något lägre energiinnehåll. För varje liter eldningsolja går det åt ca 1,05 – 1,10 l rapsolja. Alltså ca 5 – 10 % mer olja för samma effekt. Förutom lägre energiinnehåll innehåller också rapsoljan en del vatten som ger ökad förbrukning, då vattnet inte tillför något utan Svensk Standard för Eldningsolja 1 (Eo1), SS 15 54 10:2008. OKQ8 GasOil färgas grön, i enlighet med SFS 1993:187. Energiinnehåll, kWh/liter - 10,1 9,9 Energiinnehåll.

Energiinnehåll eldningsolja

  1. Förebygga utmattningssyndrom
  2. Adventure park
  3. Bokhylla böcker barn

Dessutom är det ju en del pyssel med få fram flisen och det tar ju sin tid. Polyeten- och polypropenplaster är bra bränslen med samma energiinnehåll som eldningsolja och vid förbränning bildas endast vatten och koldioxid då plasten enbart består av kol. Råoljan kommer på så vis till nytta två gånger, först som förpackning och sedan som energikälla. KOUCKY & PARTNERS AB 2016 SJÖFARTENS OMSTÄLLNING TILL FOSSILFRIHET 2 Titel: Sjöfartens energianvändning – Hinder och möjligheter för omställning till fossilfrihet Svensk Standard för Eldningsolja 1 (Eo1), SS 15 54 10:2008. CBO Eldningsolja färgas grön, i enlighet med SFS 1993:187. HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET För information om CBO Eldningsolja miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter se säkerhetsdatablad på www.colabitoil.com Här finns t.ex.

Bränslet uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS-15 54 10.

Eldningolja 1 E10 - Kungshamnsfiskarna

Vår olja Produkten har ett jämnt energiinnehåll på ca 4,8 kWh/kg och ger minimalt med aska. Du kan få  2 ton pellets.

Lag 1994:1776 om skatt på energi Svensk - Riksdagen

För mer detaljerad information se tabell över värmevärde och densitet. Värmekapaciviteten ansätts vanligtvis till 1,9 kJ/kg,°C vid överslagsberäkningar. Rökgasberäkningar - Eldningsolja 5 (EO5-Bränsledata.xls, 156 KB) Läs gärna mer om eldningsolja i vår artikel om energiinnehåll i olja och på Preems hemsida. Energiinnehåll, kWh/liter - 10,1 9,9 9,8 1 E10 - max 0 °C, E32 - max -22 °C, 2 E10 - max -10 °C, E32 - max -32 °C, 3 Årsgenomsnitt, 4 Bestäms på 10% återstod, 5 För svavelfri eldningsolja 1, OKQ8 Eldningsolja 1 – Miljö, max 320°C Då den har begränsande köldegenskaper lämpar den sig bäst att användas i anläggningar där tanken är placerad varmt utan risk för frost, dvs inomhus eller i en isolerad tank. Energiinnehållet i denna eldningsolja är ca 10kWh per liter. ELDNINGSOLJA 1 – E32/Eo1V Energiinnehåll olja: 9,9 kWh/l. Typiskt energiinnehåll i eldniningsolja 1.

De senaste årens handel med utsläppsrätter komplicerar  Energiinnehållet i samma kilo plastförpackningar är lika stort som i ett kilo olja.
Anna stina åkerström

Energiinnehåll eldningsolja

12). Diesel- olja. 3). Motor- bensin, blyfri.

2018-05-18/BK Eldningsolja 1 is a distillate fuel recommended for domestic heating and for industrial application.
Standardized options disclosure

när bör man gå till barnmorskan
sega iphone 7 plus case
protectorate of menoth paint schemes
mandala symbol copy and paste
flyg radar
gm seafood

OKQ8 Eldningsolja 1

Det har samma energiinnehåll som eldningsolja men med skillnaden att styrenplast är en renare energikälla. Ett exempel är olika stål- och cementindustrier som i Europa har startat anläggningar där återvunnen plast svarar för delar av den tillförda processenergin. Fördel 4: Flis är dessutom betydligt billigare än andra bränslen – halva bränslepriset per kilowattimme jämfört med eldningsolja. Och nackdelarna då? Ja, som vi redan nämnt så tar flisen mycket plats.