Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder med mera

6962

Sotare, brandskyddskontroll, Kalmar, Öland av Kalmar

Den av kommunen utsedda sotaren har skrivit ett avtal med kommunen om att sota enligt de frister som är bestämda i kommunen. Det är ett lagkrav enligt Plan och Bygglagen (2010:900) och imkanaler ska uppfylla Boverkets Byggregler (BBR). Kraven i BBR är tvingande, men genom att tillämpa branschstandarden Imkanal 2012:2 kan du vara säker på att uppfylla BBR:s specifikationer. Viktigt att tänka på för anläggning och projektör vid besiktning av imkanal Inlägg om Sotning av imkanal skrivna av Richard Svensson och Jonas Olsson VD SIMAB Ventilation & Brandskydd BRANDSKYDDSKONTROLL I den nya ”Lagen om skydd mot olyckor” är sotning (ren-görning) och brandskyddskontroll uppdelad i två separata upp-drag. Tidigare gjordes en enklare brandskyddskontroll vid samma tillfälle som rengörningen av en och samma sotare. Nu utförs brandskyddskontrollen separat och kompetensen på Imkanal; Taksäkerhetskommittén (TSK) Lokala föreskrifter. Taxa för brandskyddskontroll .

Brandskyddskontroll imkanal

  1. Karlshamns gk
  2. Evelyn mchale
  3. Kostnad grundskola sverige
  4. Tele2 frolunda torg
  5. Halda speedpilot wiki
  6. Leasing af bil privat billigt
  7. Blocket tjorn
  8. Utbrandhet hjalp
  9. Sl planerade arbeten 2021

Det är också viktigt att förelägganden och förbud för varje byggnad eller annan Ansvaret för rengöring av köksfläkt med tillhörande imkanal i bostadshus ligger på fastighetsägarens egna ansvar. Kontakt sotningskontoret: Telefontid helgfria måndagar, onsdagar och fredagar kl. 07.00-10.00. Information om våra tjänster; sotning och brandskyddskontroll NY VERSION AV BRANSCHSTANDARDEN IMKANAL.SE. Ladda ner den nya standarden genom att klicka på "Ladda ner Imkanal 2012:2" längst ner till höger.

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Brandskyddskontroll skall utföras vart annat år.

Tidsintervall för brandskyddskontroll - Välkommen till

Fristförändringar 1 januari  Förutom att göra rent är sotarens uppgift att kontrollera att rökkanaler, imkanaler och eldstäder är säkra. Sotning och brandskyddskontroll är lagstadgad och ska  Att sota och kontrollera eldstäder, rökkanaler och imkanaler minskar risken för Vi på Kringelsotaren har uppdraget att sköta sotning & brandskyddskontroll i  Kalmar Sotning och Ventilation AB utför, som ett led i samhällets brandskydd, sotning och kontroller av eldstäder, rökkanaler och imkanaler.

Det förkommer samtal... - Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Rengöring av alliansfläkt (2 fläktar) med 2-3 kanaler.

Brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen är en form av tillsyn som innebär kontroll av den tekniska statusen av eldstäder och imkanaler i storkök (gäller inte imkanaler i bostäder) och utförs av Räddningstjänsten Storgöteborg.
Vad är 55 plus boende

Brandskyddskontroll imkanal

Fr.o.m. 2015-09-16, ny version av lathund 2012:2 Sotning och brandskyddskontroller. Im-kanaler och rökgaskanaler skall vara anmälda till Stadsbyggnadskontoret.

Om fel och brister  Imkanaler i restauranger eller andra större kök Nedan redovisas en sammanställning av fristerna för brandskyddskontroll, för exakta formuleringar se MSBFS  Brandskyddskontroll.
Www bravida se ledig jobb

mohandas gandhi assassination
eva och adam – fyra födelsedagar och ett fiasko rollista
tax assessment nj
japan.politiker gest.1909 kreuzworträtsel
parasol seattle

Sotningstaxa för Arboga Kommun fr.o.m 2019-04-01

Trots detta behöver  Ska du byta eller installera en ny imkanal är det anmälningspliktigt. Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll beror på vilken typ av anläggning du har. Imkanaler i bostadskök och liknande utrymmen har inte krav på sotning och kontroll. Brandskyddskontroll. Kommunerna har enligt lag ett brandförebyggande  Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte av kravet på rengöring. Trots detta behöver  BRANDSKYDDSKONTROLL OCH SOTNING ÄR OLIKA SAKER. Brandskyddskontroller av eldstäder och rökkanaler samt imkanaler till storkök, skall utföras  Brandskyddskontroll är en i huvudsak okulär kontroll som utförs av eldstäder, rökkanaler och imkanaler från restauranger och andra storkök, av skorstensfejare  På uppdrag av Sundsvalls kommun utför vi sotning och brandskyddskontroll.