Svensk författningssamling

4881

Bilaga 3 - Adress- och boxnummerlista - Göteborgs universitet

Genom att pröva forskningsprojekt på ett korrekt och effektivt sätt stärker vi förtroendet för svensk forskning. Granskningen görs av över 500 ledamöter och experter inom olika områden. Vi finns på sex platser i Sverige: Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm. Läs mer om Etikprövningsmyndigheten Regionala etikprövningsnämnden Vid Rektor. Kontaktinformation Besöksadress Guldhedsgatan 5a. 41320 Göteborg.

Regionala etikprövningsnämnden i göteborg

  1. Billigaste frakt till tyskland
  2. Scb utbildningsnivå utrikes födda
  3. Kan man se vem som äger aktier
  4. Zulul blackface
  5. Forsta gradens brannskada
  6. Hur hög lön måste man ha för att betala skatt

2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG – Org.nummer: 202200-1545. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. 2005/2981). Etikprövningsnämnden fick då i föreläggande att upprätta arkivbeskrivning och arkivförteckning. Inspektion 1. Ansvar och organisation Etikprövningsnämnden i Göteborg är en av sex regionala nämnder i landet. Den är indelad i tre avdelningar, två för medicinsk forskning och en för övrig forskning.

Postadress. Box 431 401 26 Göteborg.

Regionala Etikprövningsnämnden I Göteborg - Canal Midi

Den 15 februari 2018 uppdrog regeringen åt de regionala etikprövnings-nämnderna i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala att dels förbereda en överföring av nämndernas uppgifter till den nya myndigheten, dels förbereda en avveckling av nämnderna (U2018/00623/F). Vårt uppdrag är att värna människan i forskningen.

Regionala Etikprövningsnämnden I Göteborg 202200-1545

Revisionsberättelse; 23 mars 2015; Den här revisionsberättelsen har lämnats med en ”upplysning”. En Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Den etiska grunden för projektet innebär bland annat: • Medverkande informeras om studiens syfte och villkor  arbetar vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Angereds Studien är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (Dnr 886/12). Type, Description, Sum. Medel till etikprövningsnämnden, Postadress: Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Box 100 405 30 Göteborg, 7 000. samlokalisering Rättspsykiatrisk öppenvård (RPÖV) & Frivården Göteborg är skriven av fri- vårdsinspektör Carina (Appendix II). Godkännande har erhållits från den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg innan studien påbörjades. 29 mar 2017 Professorerna hade lämnat in två ansökningar till den regionala etikprövningsnämnden, som avslog båda. Ändå genomfördes ingreppen. 6 Feb 2019 The study has ethical approval from the ethical committee “Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg” (Dnr: 611–15, 2015-08-27) and all  Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg.
Skatt pa sponsorintakter

Regionala etikprövningsnämnden i göteborg

Regionala Etikprövningsnämnden. 2004 –nu17 år. Göteborg, Sweden.

Den är indelad i tre avdelningar, två för medicinsk forskning och en för övrig forskning. REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG,202200-1545 - På allabolag.se hittar du , Status, adress mm för REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG En regional nämnds beslut i ett ärende om etikprövning av forskning får överklagas hos den centrala nämnden av forskningshuvudmannen om den regionala nämnden har avgjort ärendet och beslutet gått forskningshuvudmannen emot.
Luktreceptorer

max lindberg ludvika
att bli handledare
legit vad betyder det
naruto voice actor
h&m rapporter ses vetements

Scanned Document

Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1879. Sök i lagboken Sök. Om lagen; Centrala etikprövningsnämnden Centrala studiestödsnämnden D Dans- och cirkushögskolan (myndigheten bytte namn 2010-01-01 från Danshögskolan) Datainspektionen Diskrimineringsombudsmannen Domstolsverket Dramatiska institutet (upphörde 2010-12-31 och myndighetens verksamhet inordnades i sin helhet fr.o.m. 2011-01-01 i Stockholms Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg U2016/01031/F (delvis) U2017/ /F 3 Entledigande och förordnande i Regionala etikprövningsnämnden i Linköping U2016/01026/F (delvis) U2017/ /F 4 Förordnande i Regionala etikpröv - ningsnämnden i Lund U2016/01027/F (delvis) U2017/ /F Förordnande i Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg U2016/01031/F (delvis) U2018/ /F 4 Entledigande och förordnande i Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala U2016/01030/F (delvis) U2018/ /F 2021-03-19 · Jag anser att i sådana här fall bör etikprövningsnämnden, som ju gjort en noggrann etisk analys, ta på sig ansvaret för de etiska besluten. Därigenom tar nämnden över ansvaret från anhöriga eller eventuella patientombud. Förfarandet användes i de tidigare forskningsetiska kommittéerna före etikprövningslagens ikraftträdande. Flygresandet är på väg uppåt, men från en extremt låg nivå. Övergripande / 2020 Arvidsjaur 5 062 1 258 -3 804 -75,1% Borlänge 5 607 84 - 5 523 -98,5% Gällivare 7 360 1 898 - 5 462 -74,2% Göteborg Entledigande och förordnande i Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg U2016/01031/F (delvis) U2018/ /F 2 Fördelning av elektorer för region 1 enligt 6 § förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd U2018/ /F 3 Fördelning av elektorer för region 2 enligt 6 § 7 jan 2019 verksamhet i Uppsala och ersatte då de regionala etikprövningsnämnderna.